Opis projekta

 

Cilj Interface projekta je postići sljedećih pet konkretnih ciljeva:

  1. poboljšati zapošljavanje diplomiranih studenata,;
  2. osigurati LLL i obuku naučnika na radnom mjestu,
  3. podstaknuti prenošenje i širenje akademskog znanja,
  4. borba protiv „odljeva mozgova“ i
  5. uspostaviti neprekidno učenje i sistem poboljšanja kvaliteta na univerzitetima.


Ovi konkretni ciljevi realizirat će se kroz tri glavne faze:

    1.    potrebne strukture i kapacitete na univerzitetima iz partnerskih zemalja kako bi se ti ciljevi prepoznali, razvili i postigli preko prenosa znanja;
    2.    Interface centre (IC) koji se bave savjetovanjem o karijeri, LLL-om i aktivnostima alumni klubova koji će biti uspostavljeni na svakom od univerziteta iz zemalja partnera;
    3.    pilot projekte koji se bave savjetovanjem o karijeri, LLL-om ili aktivnostima bivših studenata, a koji će se provoditi na svakom IC-u.

Ovaj projekat će: doprinijeti da univerziteti omoguće ulazak na tržište rada diplomiranim studentima kroz poboljšana partnerstva sa preduzećima; uspostaviti institucionalizirani sistem cjeloživotnog učenja (LLL); uspostaviti sistem poboljšanja kvaliteta kroz koordinaciju kontakata sa bivšim studentima.

Kontraktor i koordinator projekta: Univerzitet u Grazu, Austrija
Trajanje projekta: 15/10/2010 – 14/10/2013
Ukupan budžet: 951.027,77 eura

Projekat je finansiran od strane Evropske komisije kroz Tempus IV – treći poziv (EACEA No 28/09)